Informace ohledně provozu školy

 • pro družinové děti je otevřen od 6.30 do 7.15 hod. boční vchod (směrem k divadlu), pro ostatní děti se hlavní vchod otevírá v 7.30 hod.
 • vyučování začíná v 7.55 hod., končí v 11.35 hod. (V úterý a ve čtvrtek ve 12.30), žáci mají být ve třídě nejméně 10 minut před začátkem výuky, aby se včas stačili připravit na vyučování
 • vrchní oděv,boty, případně cvičební úbor si děti ukládají do uzamykatelných skříněk v šatně - jedna skříňka je vždy přidělena dvěma žákům, ti si zajistí zámek - rezervní klíček s číslem skříňky odevzdají třídní učitelce
 • od 8.00 do 11.00 hod. jsou uzamčeny šatny (klíč má třídní učitelka)
 • vchod do školy je řešen pomocí čipů, které si zakoupíte za 100 Kč u hospodářky pí Šrollové
 • nepřítomnost dítěte nutno omluvit nejdéle do dvou dnů (např. telefonicky), po návratu dítěte do školy i písemně do notýsku, do ŠD je třeba písemná omluvenka s datem
 • telefony: škola 499 881 138 (ústředna)
  499 884 875 (ředitelna, záznamník)
  školní jídelna 499 781 336
  e-mail školy: blahovkaupice@volny.cz
 • oběd stojí 23,- Kč, platí se vždy koncem předcházejícího měsíce
 • v případě nemoci dítěte lze oběd odhlásit do 6.00 hod. ráno na záznamník (499 781 336), případně je možné si první den nemoci dítěte oběd vyzvednout do 13 hod.
 • oběd za zvýhodněnou cenu je pouze v 1. den nemoci, na další dny je nutné obědy včas odhlásit. Dojde-li k neoprávněnému čerpání, bude vyžadována náhrada v plné výši.
 • pokud máte zájem o odběr obědů v době nemoci dítěte, činí cena oběda včetně režie 47,- Kč.
 • čip je zálohován 120,-Kč